COOLS

Bouwrijp maken Beatrixstraat Den Helder

Bouwrijp maken Beatrixstraat Den Helder

Aan de Beatrixstraat in Den Helder moet in 2016 nieuwbouw verrijzen. Om dat mogelijk te maken is de oude bebouwing het afgelopen jaar gesloopt. Onder de oude bebouwing is een bodemverontreiniging aangetroffen. Dat betekent dat daarin niet zomaar gewerkt mag worden. Het verwijderen van de oude funderingen en het maken van de bouwput moeten plaatsvinden onder zogenaamde 3T saneringscondities. Alleen aannemers met daarvoor speciaal opgeleid en gekeurd personeel mogen dit soort klussen uitvoeren. Daarna is de locatie ‘bouwrijp’ en klaar voor de nieuwbouw.

start werkzaamheden

Vanmorgen vroeg zijn de werkzaamheden gestart met een zogenaamde kick-off meeting (start-bijeenkomst in normaal Nederlands). Aanwezig waren  de opdrachtgever die ik vertegenwoordig, de aannemer(s) en veiligheids- en milieudeskundigen. Er wordt uitleg gegeven over hoe er gewerkt moet worden. Wat de risico’s zijn van werken in verontreinigde grond en wat de procedures zijn bij calamiteiten. Er wordt vooral aandacht besteed aan de veiligheid van het personeel.

De voorbereidingen voordat de werkzaamheden van start gaan  zijn behoorlijk intensief. Aannemers worden aangetrokken en aanvullende onderzoeken uitgevoerd. De opdrachtgever moet milieukundige begeleiding inhuren, die alle werkzaamheden van de aannemer begeleidt en rapporteert aan het ‘bevoegd gezag’. In dit geval is dat de gemeente Den Helder, de provincie Noord Holland en de Regionale Uitvoeringsdienst. Met al deze partijen vindt overleg plaats en worden afspraken gemaakt. Ook met de aannemer en opdrachtgever van de nieuwbouw heeft afstemming plaatsgevonden. Tot welke hoogte moet schoon zand aangevuld worden, waar komen de toekomstige heipalen en hoe lopen straks de nieuwe rioleringen etcetera?

Vanmorgen was dus een trots momentje dat alles klopte en de puzzelstukjes van de afgelopen weken in elkaar vielen.

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinfacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.