COOLS

Quickscan bestemmingsplan

Een GRATIS service van COOLS: Quickscan bestemmingsplan.

Uw plan of project past wel of niet in een bestemmingsplan? Handig om dat snel te weten! Liefst voordat er geïnvesteerd wordt in dure bouwtekeningen, onderzoeken, studies en vergunningaanvragen. De Quickscan voorkomt teleurstellingen en zegt veel over de haalbaarheid van een plan.

Als een project in een bestemmingsplan past kan u er vanuit gaan dat de gemeente aan het plan medewerking moet gaan verlenen. Daarvoor zijn dan geen bijzondere procedures nodig.

Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Dan is het verstandig om op tijd vooroverleg te plegen met uw gemeente. De gemeente moet bereid zijn een afwijkingsprocedure te volgen voor uw plan.

Die afwijkingsprocedure heeft gevolgen:

 • vaak een langere doorlooptijd dan een ‘normale’ vergunningaanvraag
 • mogelijkheden voor het indienen van zienswijzen en/of het instellen van bezwaar en beroep tegen het plan zijn ruimer
 • kostenverhogend: vaak worden extra onderzoeken gevraagd, zoals bijvoorbeeld een ruimtelijke onderbouwing

Wat kunt u verwachten?

 • een zorgvuldige rapportage (klik op voorbeeld bovenaan dit bericht)
 • de eerstvolgende werkdag in uw mailbox
 • kosteloos zonder verdere verplichtingen
Quickscan bestemmingsplan

Klik op de afbeelding voor een voorbeeld

De Quickscan bestemmingsplan is vooral geschikt voor:

 • particulieren
 • bedrijven
 • projectontwikkelaars
 • architecten/stedenbouwkundigen
 • makelaars

Voor een Quickscan bestemmingsplan kunt u met mij contact opnemen of u vult onderstaand formulier in. Bij de omschrijving plan/project is alle informatie van belang, maar tenminste:

 • adresgegevens van het project/plan
 • omschrijving bestaande situatie en gebruik
 • omschrijving nieuwe situatie en gebruik
 • zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
 • liefst een bijlage toevoegen met een tekening, situatieschets, foto etcetera

Als meer informatie nodig is, wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen. Uiteraard blijven uw gegevens vertrouwelijk en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Omschrijving plan/project

Bijlage (maximaal 5 Mb)